ជាតិក័លស្យ៉ូម (Ca+)

  • សារជាតិនេះមានប្រយោជន៏សំរាប់

-ឆ្អឹង ហើយនិង ធ្មេញ រឹងមាំ

-មុខងារប្រព័ន្ធប្រសាទ

-សាច់ដុំកន្ត្រាក់

-ឈាមកក

  • រោគសញ្ញានៃការកង្វះជាតិក័លស្យ៉ូម

ធ្មេញតិច

-ឆ្អឹងតូច

  • សាច់ដុំប្រសាទ

សាច់ដុំកន្ត្រាក់ខ្លាំង

-អោយសរសៃពួរដែលនៅជ្រៅៗបត់ខ្លាំង

-រមួលសាច់ដុំ

-ឈើក្បាល់

  • សរសៃឈាមបេះដូង

-បេះដូងដើរយឺត

-ដកដង្ហើមយឺត

-ធ្លាក់ចុះសំពាធឈាម

-បេះដូងខុសចង្វាក់

មូលហេតុដែលធ្វើអោយមានកង្វះជាតិក័លស្យ៉ូម

ក្រោយការវះកាត់យកចេញក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត និង ប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីត

-ចំពោះទារក ៖ កូនកើតមិនគ្រប់ខែ ទារកមានការកររោគ

-ពិបាកក្នុងការបើតស្រូប

-ទទួលជាតិក័លស្យ៉ូមមិនបានគ្រប់គ្រាន់

  • សញ្ញានៃការកើនឡើងជាតិក័លស្យ៉ូមច្រើនពេកនាំអោយ

ប៉ះពាល់លើប្រសាទ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: