អនាម័យដៃ

-ចាប់ កាន់ ប៉ៈ ស្ទាប់របស់របរផ្សេងៗ ប៉ុន្តែក៏ជាវត្ថុចំលង មេរោគផងដែរ ប្រសិនបើមិនស្អាត

  • កង្វៈអនាម័យ

ខ្វៈអនាម័យនាំអោយកើតជំងឺច្រើនប្រភេទដូចជា

រាគ រាគមួល

អាសន្ធរោគ

គ្រុនពោះវៀន

កមរមាស់

អាត់

ស្រែង

បូស​ពិសក្រចក ផ្សិតក្រចក ។ល។

  • វិធានការការបង្កា

-កាត់ក្រចកអោយខ្លី និងដុសច្រាស់និងសាប៊ូអោយ បានញឹកញាប់។

-ក្រោយពេលលាងដៃត្រូវជូតដៃអោយស្ងួតជាមួយនឹងកន្សែងស្អាត។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: