អនាម័យត្រចៀក

-ស្តាប់​ទប់ទល់លំនឹងកុំអោយឃ្លីងឃ្លោង

-ស្លឹកត្រចៀកមាននាទីសំរាប់រកទិសនៃសំលេង

     ​​​   • កង្វះអនាម័យ

អំបៅអំបែក

ហឹងត្រចៀក​ នឹង​ ថ្លង់

        • ការថែទាំត្រចៀក

-កុំអោយធូលី  កំទេចកំទី​ ឬ ទឹកចូលក្នុងត្រចៀក

-កុំយកឈើ​ ឬ ដែកខ្វាវរុកខ្វេះរន្ធ​ត្រចៀក

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: