អនាម័យភ្នែក

-អនាម័យភ្នែកឫការថែទាំភ្នែកជាប្រចាំគឺការពារ

លុបលាងមុខនិងភ្នែកដោយប្រើទឹកស្អាត ឫទឹកក្តៅអន់ៗ ១ថ្ងៃ ៣ដង

បន្ទាប់ពីលាងដៃនិងសាប៊ូរួចជូតនិងកន្សែងស្អាត

  • វិធានការការពារ

-មិនត្រូវយកដៃ ឫកន្សែងកខ្វក់ជូត ឫប៉ៈពាល់ភ្នែក

-មិនត្រូវសំឡឹងមើលក្រោមណពន្លឺខ្លាំងពេក ឫខ្សោយពេក

-មិនត្រូវមើលអក្សរតូចពេក ឫយួពេកលើស២ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ

-កង្វៈអនាម័យនាំអោយកើតជំងឺក្រហមភ្នែក ឡើងបាយ កន្ទយថ្លែន ត្រាក់កូម ឫខ្វាក់

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: