អនាម័យច្រមុះ

-សំរាប់ដកដង្ហើម

-រោមច្រមុះមានមុខងារសំរាប់ទប់លំអងធូលី ឫ កំទេចកំទី។

        • កង្វះអនាម័យ

ផ្តាយសាយ

រលាកច្រមុះ

បាត់ក្លិន

  • វិធានការការពារ

-កុំអោយកំទេចកំទី ទឹក លំអង ចំហាយជាតិគីមី ឫ ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតចូល

-មិនត្រូវយកដៃ ឫ វត្ថុទៅរុកក្នុងរន្ធច្រមុះ

-មិនត្រូវជក់បារី ឫ រស់នៅកន្លែងដែលមានក្លិនឈួលខ្លាំង

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: