អនាម័យស្បែក​នឹងដងខ្លួន

-គ្រប់ដណ្តប់ការពារកុំអោយមេរោគចូលក្នុងខ្លួន

-ដំណកដង្ហើម

-បញ្ជេញជាតិពុល និងញើសពីសរីរាង្គ។

     • កង្វះអនាម័យ

-កើតជំងឺសើស្បែកដូចជា កមរមាស់

     • ការការពារ

-អនាម័យខ្លួនគឺជាការសំអាត់សារពាង្គកាយទាំងមូល ជាពិសេស​ កន្លុកកន្លៀត

-ត្រូវប្រើទឹកស្អាតដែលមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី ២៥ ទៅ ៣០c

-កុំត្រាំទឹកយួពេកនាំអោយស្បែករីកដែលនាំអោយមេរោគងាយជ្រាតចូលបាន។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: