អនាម័យមាត់ធ្មេញ

-ធ្មេញមានមុខងារទំពារអាហារ និងជួយលើកសំរាស់

រីឯអណ្តាតជួយក្នុងការប្តូរសំលេងនិងបំលាស់ទីអាហារ

  • កង្ចៈអនាម័យ

-កើតជំងឺរលាកអញ្ជាញធ្មេញ ក្រអូមមាត់

-ពុកធ្មេញ រាក់ធ្មេញ

-ឈឺបំពង់ក ក្រពះពោះវៀន

  • វិធានការការពារ

-កុំទំពារអាហាររឹង ឫ​ក្តៅពេក

-ត្រូវដុសធ្មេញរាល់ក្រោយពេលបាយ

-ក្រោយពេលបាយត្រូវយកអំបោះ(Dental floss)មករុះចន្លោះធ្មេញ

-មិនត្រូវយកដីខ្សាច់ ឫវត្ថុរឹងដុសធ្មេញ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: