ជំងឺទូទៅ

1 –ជំងឺក្រពះ​​​-ពោះវៀន    ​​​​​​(Gastrointestinal diseases )

2 –ជំងឺស្បែក (​​​​​​Skin diseases)

3 –រោគស្រ្តី (Gynecologic disorder)

4 –ជំងឺត្រចៀក-ច្រមុះ-បំពងក (ENT diseases)

5 –ជំងឺឆ្លង់ (Infection diseases)

6 –ជំងឺប្រដាប់ភេទ​ នឹង​ ផ្លវទឹកនោម (Genitourinary  diseases)

7 –ជំងឺឆ្អឹង (Bone diseases)

8 –ជំងឺផ្លូវចិត្ត (Psychiatric  disorder)

9-ជំងឺ​សួត (Pulmonary  disease)

10-ជំងឺលំពែង (pancreases  disease)

11-ជំងឺបេះដូង (Heat disease)

12-ជំងឺថ្លើម (liver disease)

13-ជំងឺផ្លូវទឹកប្រមាត់ (Biliary disease)

14-ជំងឺសំខាន់ៗដូចជា៖ (special disease such as)

​ –  ជំងឺលើសសម្ពាធឈាម (Hypertension)

–   ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabetes)

​​​​​​

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: