មហារីកថ្លើម

Advertisements
 1. តើជំងឺជំងឺមហារីកថ្លើមមានវិធីព្យាបាលទេ?

  • វិធីព្យាបាលដូចជា
   -ប្រើសារធាតុគីមី
   -កាំរស្មី
   -ថ្នាំប្រឆាំងមហារីក​នឹងធ្វើការវះកាត់ប្តូថ្លើម

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: